Práca opatrovateľky

Práca je zmeraná na ošetrovanie starých a vo väčšine prípadoch chorľavých ľudí v súkromných domácnostiach. Rodiny, ktoré využívajú služby opatrovateliek sú solventné a veľmi priateľské k opatrovateľkám. Opatrovateľky sú ubytované v rodine tzn. ubytovanie a strava je zdarma. Náplň práce spočíva v jednoduchých činnostiach ako je vedenie chodu domácnosti, príprava jedál, pomoc pri osobnej hygiene- obliekanie, sprchovanie, prechádzky a pod.

Práca opatrovateľky je dôležité a nesmierne náročne povolanie, a preto prácu opatrovateľky môžu vykonávať, len osoby s citom pre pomoc chorým ľuďom a veľkou trpezlivosťou v opačnom prípade nastáva veľký problém už pri základných činnostiach spojených s opaterou.

Preto je nesmierne dôležité, aby ešte pred vycestovaní do zahraničia ku klientovi si budúca opatrovateľka vyskúšala túto prácu v domácom prostredí a na to slúžia práve opatrovateľské kurzy ktoré pri správnom vedení akreditovanými vyučujúcimi napomáhajú k zvládnutiu bežných situácii ktoré môžu nastať v hostiteľskej rodine.

Najdôležitejším faktorom pri opatrovaní v zahraničí je, aby sa opatrovateľka vedela dobré dohovoriť. Ovládať cudzí jazyk je dôležité nielen kvôli klientovi a jeho opatere, ale hlavne kvôli svojmu pocitu istoty, ktorý pri vycestovaní do zahraničia zohráva dôležitú úlohu. Pracovať a bývať v inej krajine namiesto vlastnej krajiny si vyžaduje silný charakter. Opatrovateľka to musí chcieť predovšetkým sama. Vaša rodina a vaši priatelia Vám budú chýbať, ale vy to musíte vydržať. Túžba po domove k tejto práci neodmysliteľne patrí.

Na druhej strane spoznáte inú krajinu, iných ľudí a iné zvyky. Nesmierne to rozšíri Váš obzor a zažijete aj veľký osobnostný rozvoj. Tí, jedinci ktorý sa rozhodli pre prácu opatrovateľky a rozhodli vycestovať za prácou do zahraničia, majú často svoj cieľ. Chcú si kúpiť dom, zaobstarať si nové auto alebo podporovať svojich rodinných príslušníkov.

UNIVERSAL SLOVAKIA

Sme slovenská spoločnosť so zastúpením v Rakúsku ,Nemecku a Holandsku, ktorá poskytuje profesionálne služby v oblasti odborných pracovných pobytov, opatrovateľských a jazykových kurzov.
Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť kvalitnú prácu a dobrý zárobok v oblasti opatrovateľských služieb v zahraničí.
Kladieme dôraz na osobný prístup, flexibilitu našich pracovníkov riešiť problémy, pomoc klientom v núdzových prípadoch.

 

KONTAKT NA NÁS

UNIVERSAL Slovakia, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 1
071 01  Michalovce
Email:
universalagency@universalagency.sk
Tel./Fax:
00421 56 644 2980
Mobil:
0918 584 222
0908 983 184
0948 303 048